::. ข่าวสารรุจโอฬาร .::

          ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารรุจโอฬาร กรุ๊ป มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งร่วมให้การต้อนรับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ในการเข้าเยี่ยมชม บริษัท รุจโอฬาร จำกัด ในครั้งนี้
   ขอบคุณทุกความไว้วางใจและทุกโอกาสดีๆ ที่มอบให้  "รุจโอฬาร"   
Visitors: 19,300