::. ข่าวสารรุจโอฬาร .::

รถห้องเย็น รุจโอฬาร ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารรุจโอฬาร กรุ๊ป ได้มีการจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 
           โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
               1. เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากร การค้นหาความผิดปกติ และเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ
               2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม
               3. เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อจากการให้บริการสุขภาพ
       
รถห้องเย็น รุจโอฬาร
รถห้องเย็น รุจโอฬาร  ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 คุณไพรัช ศิริเพิ่มพูล ได้เข้าร่วมงานสัมมนาผู้ประกอบการต่อตัวถังรถบรรทุกฮีโน่
       ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  จัดโดยบริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลล์ (ประเทสไทย) จำกัด
รถห้องเย็น รุจโอฬาร  ในวันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหารรุจโอฬาร กรุ๊ป ได้มีการจัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
                 ประจำปี 2561 จากทีมวิทยากร ดับเพลิงเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

              โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
                    1. เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้
                    2. เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้สัญญาณเตือนภัย ที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
                    3. เพื่อให้พนักงานมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
                    4. เพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

 
          ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารรุจโอฬาร กรุ๊ป มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งร่วมให้การต้อนรับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ในการเข้าเยี่ยมชม บริษัท รุจโอฬาร จำกัด ในครั้งนี้
   ขอบคุณทุกความไว้วางใจและทุกโอกาสดีๆ ที่มอบให้  "รุจโอฬาร"   
รถห้องเย็น รุจโอฬาร รถห้องเย็น รุจโอฬาร
รถห้องเย็น รุจโอฬาร รถห้องเย็น รุจโอฬาร
 
 
Visitors: 95,918