ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

โดย: พราวมุก [IP: 84.252.114.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 13:24:33
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดขึ้นได้บ่อยแค่ไหน? ประมาณ 1.5% ถึง 5% ของคนมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อย่างไรก็ตาม บางคนไม่มีอาการ ทำให้ยากต่อการประมาณจำนวนคนที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจริงๆ ในสหรัฐอเมริกาภาวะหัวใจห้องบนเป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่พบบ่อยที่สุด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,912