การรู้วิธีคำนวณปริมาณแคลอรี

โดย: เคิร์ท [IP: 138.199.55.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 14:27:44
วิธีรักษาน้ำหนักให้ดีต่อสุขภาพคือการปรับสมดุลแคลอรี่ที่คุณบริโภคกับปริมาณที่ร่างกายใช้ แต่คุณต้องการกี่แคลอรี่ แม้ว่าตัวเลขนี้สามารถคำนวณได้แม่นยำในห้องทดลอง แต่คุณก็สามารถประมาณค่าที่แม่นยำได้โดยใช้เครื่องคำนวณแคลอรี่เพื่อสุขภาพของ ปริมาณแคลอรี  Forbes สร้างขึ้นตามคำแนะนำจากสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านสุขภาพของ Forbes สามคน หากคุณต้องการรักษาหรือลดน้ำหนักเครื่องคิดเลขเครื่องนี้สามารถช่วยได้ เพียงเลื่อนแถบไปที่จำนวนปอนด์ที่คุณต้องการลด และดูปริมาณแคลอรี่ใหม่ที่ได้รับในแต่ละวัน พร้อมด้วยจำนวนวันที่ต้องใช้เวลาในการบรรลุเป้าหมายอย่างปลอดภัย คำเตือนเพื่อสุขภาพ ปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มโปรแกรมลดน้ำหนักเสมอ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,178