การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ

โดย: เคลย์ [IP: 84.247.50.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 14:52:58
ประเภทของการฝึกเซอร์กิต การออกกำลังกายแบบ Circuit Training มี 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 2 วงจรการทำซ้ำการออกกำลังกายแต่ละครั้งในวงจรจะดำเนินการตามจำนวนครั้งที่กำหนด (โดยทั่วไปคือ 10–15) ก่อนที่จะไปยังการออกกำลังกายครั้งถัดไป วงจรกำหนดเวลาการ ออกกำลังกาย แต่ละครั้งในวงจรจะดำเนินการในระยะเวลาหนึ่ง (โดยทั่วไปคือ 30–90 วินาที) ก่อนที่จะไปยังการออกกำลังกายครั้งถัดไปวงจรการแข่งขันคล้ายกับวงจรจับเวลา แต่การออกกำลังกายแต่ละครั้งจะเสร็จสิ้นโดยทำซ้ำให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,912