ธาตุเหล็ก

โดย: ปั้นแป้ง [IP: 94.137.92.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 15:26:33
ความสามารถในการสร้าง สารละลาย ที่เป็นของแข็งด้วยคาร์บอนเป็นสิ่งสำคัญในการผลิตเหล็ก ที่อุณหภูมิ 910 °C (1,670 °F) จะมีการเปลี่ยนไปเป็นพาราแมกเนติกเหล็กอัลฟ่าซึ่งมีโครงสร้างลูกบาศก์เป็นศูนย์กลางของร่างกายด้วย ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 773 °C ธาตุเหล็ก (1,423 °F) เหล็กอัลฟ่าจะกลายเป็นเฟอร์โรแมกเนติก (กล่าวคือ สามารถเป็นแม่เหล็กถาวรได้) ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างผลึก อุณหภูมิสูงกว่า 773 °C (จุดกูรี)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,177