โอเมก้า3

โดย: นับเก้า [IP: 93.113.202.xxx]
เมื่อ: 2023-09-01 15:43:24
นอกจากนี้โอเมก้า 3 ยังให้พลังงาน (แคลอรี่) แก่ร่างกายและสนับสนุนสุขภาพของระบบต่างๆ ในร่างกาย  โอเมก้า3 ซึ่งรวมถึงระบบหัวใจ และหลอดเลือด และระบบต่อมไร้ท่อ ตัวอย่างของกรดไขมันโอเมก้า 3 มีอะไรบ้าง? กรดไขมันโอเมก้า 3 มีสามประเภทหลัก อีพีเอ (กรดไอโคซาเพนตะอีโนอิก ) EPA จัดอยู่ในประเภท โอเมก้า 3 จากทะเล เนื่องจากพบได้ในปลา ดีเอชเอ (กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก ) DHA ยังเป็นโอเมก้า 3 ในทะเลที่พบในปลาอีกด้วย ALA (กรดอัลฟา-ไลโนเลนิก ) ALA คือรูปแบบของโอเมก้า 3 ที่พบในพืช

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,609