การคงความเกี่ยวข้อง

โดย: พลอย [IP: 5.157.13.xxx]
เมื่อ: 2023-09-02 13:02:26
การคงความเกี่ยวข้อง การตลาดช่วยให้ธุรกิจยังคงเกี่ยวข้องกับลูกค้าและในโดเมนของตน ช่วยในการรักษาความสัมพันธ์อันดี การตลาด  การตัดสินใจอย่างมีข้อมูล คำถามพื้นฐานที่ทุกธุรกิจมีคือวิธีการและเหตุผลในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือส่งมอบบริการ สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตลาดสำหรับธุรกิจและการเชื่อมโยงธุรกิจและสังคมเข้าด้วยกัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,912