โรคไข้หวัด

โดย: มาเฟีย [IP: 188.241.177.xxx]
เมื่อ: 2023-09-02 14:33:16
มีความผิด ปกติของเลือด เช่นโรคเคียวเซลล์ มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 40 (มีโรคอ้วน) มีอายุต่ำกว่า 5 ปีหรือมากกว่า 65 ปี โรคไข้หวัด กำลังตั้งครรภ์ มีอายุต่ำกว่า 19 ปี และรับประทานแอสไพรินเป็นประจำ อาศัยอยู่ในสถานดูแลระยะยาว คนผิวดำที่ไม่ใช่ชาวฮิสแปนิก อเมริกันอินเดียนที่ไม่ใช่ชาวฮิสแปนิก ชาวพื้นเมืองอะแลสกา และชาวฮิสแปนิกหรือลาติน มีอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงจากไข้หวัดใหญ่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับคนผิวขาวที่ไม่ใช่ชาวฮิสแปนิก และคนเอเชียที่ไม่ใช่ฮิสแปนิก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,176