สติปัญญา

โดย: มาเฟีย [IP: 165.231.178.xxx]
เมื่อ: 2023-09-04 13:03:31
การปรับตัวที่ มี ประสิทธิผลอาศัยกระบวนการ รับรู้จำนวนหนึ่งเช่นการรับรู้การเรียนรู้ความจำการใช้เหตุผลและ สติปัญญา การ แก้ปัญหา. จุดเน้นหลักในคำจำกัดความของเชาวน์ปัญญาก็คือ ไม่ใช่กระบวนการรับรู้หรือทางจิตต่อตัว แต่เป็นการผสมผสานระหว่างกระบวนการเหล่านี้ที่เลือกสรรซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการปรับตัวอย่างมีประสิทธิผล

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,019