ดาวน์ซินโดรม

โดย: ออร์แกน [IP: 102.218.103.xxx]
เมื่อ: 2023-09-04 13:29:36
ดาวน์ซินโดรมพบได้บ่อยแค่ไหน? ดาวน์ซินโดรมเป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับโครโมโซมที่พบบ่อยที่สุดในสหรัฐอเมริกา ประมาณ 6,000 ทารกเกิดมาพร้อมกับภาวะนี้ในสหรัฐอเมริกาทุกปี ดาวน์ซินโดรม ซึ่งเท่ากับประมาณ 1 ในทุกๆ 700 คน มีคนประมาณ 200,000 คนในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นดาวน์ซินโดรม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,329