สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ไม่ดีต่อสุขภาพคืออะไร?

โดย: 123456 [IP: 138.199.35.xxx]
เมื่อ: 2023-09-04 13:38:12
ในทางกลับกัน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ไม่ดีต่อสุขภาพเกิดขึ้นเมื่องานมีมากเกินไปและมีความสำคัญมากกว่าชีวิตส่วนตัว ซึ่งนำไปสู่ผลเสียต่อความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละบุคคล สัญญาณบางประการของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ไม่ดีต่อสุขภาพอาจรวมถึง: การทำงาน หนักอย่างต่อเนื่อง:ทำงานเป็นเวลานานเป็นประจำ รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่มีเวลาพักผ่อน พักผ่อน หรือทำกิจกรรมส่วนตัวเพียงพอ ชีวิตส่วนตัวที่ถูกละเลย:เสียสละความสัมพันธ์ส่วนตัว งานอดิเรก และกิจกรรมยามว่างอันเนื่องมาจากความต้องการงานที่มากเกินไป ความเหนื่อยหน่าย:ประสบกับความเหนื่อยล้าทางร่างกายจิตใจ และอารมณ์อันเนื่องมาจากความเครียดเรื้อรังและความกดดันจากการทำงาน ขาดการดูแลตนเอง:การไม่จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการดูแลตนเอง เช่น การออกกำลังกาย การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เวลาว่าง ส่งผลให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตเสื่อมโทรมลง ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียด:ประสบปัญหาในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว เพื่อน และคนที่รักเนื่องจากภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับงาน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,808