ต้อกระจก

โดย: พลอยใส [IP: 149.102.235.xxx]
เมื่อ: 2023-09-04 13:49:21
ต้อกระจกบาดแผล ต้อกระจกเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อมีบางอย่างทำร้ายดวงตาของคุณ การรักษาประเภทนี้มีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากโครงสร้างรอบๆ เลนส์อาจต้องได้รับการซ่อมแซมด้วย ต้อกระจก ต้อกระจกทุติยภูมิ สิ่งเหล่านี้คือรอยขุ่นที่เกิดขึ้นบนแคปซูลเลนส์ของคุณ หรือเมมเบรนที่ปกคลุมเลนส์ของคุณ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,609