น้ำตาลในเลือดต่ำ

โดย: มาเฟีย [IP: 190.2.146.xxx]
เมื่อ: 2023-09-05 14:02:21
ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องใช้ยา เช่น ยารักษาโรคเบาหวานในช่องปากหรืออินซูลินสังเคราะห์ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม น้ำตาลในเลือดต่ำ น้ำตาลในเลือดต่ำมักเกิดขึ้นเนื่องจากอินซูลินส่วนเกิน ไม่ว่าร่างกายของคุณจะผลิตมากเกินไปตามธรรมชาติหรือคุณฉีดอินซูลินสังเคราะห์มากเกินไป ปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนและเมตาบอลิซึมอื่นๆ อาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,609