การให้บริการ

โดย: ปั้นแป้ง [IP: 172.83.40.xxx]
เมื่อ: 2023-09-05 14:26:49
การเก็บขยะ และการบำบัดน้ำ ภาคบริการมีการเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก เนื่องจากผู้คนจำนวนมากย้ายเข้าเมืองและพวกเขาต้องการบริการมากขึ้น ภาคบริการก็เติบโตเช่นกันเนื่องจากมีความต้องการบริการประเภทใหม่ ๆ การให้บริการ เพิ่มขึ้น เช่น การดูแลสุขภาพและความบันเทิง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,609