งานบริการ

โดย: พลอยใส [IP: 185.246.211.xxx]
เมื่อ: 2023-09-05 14:36:16
อย่างไรก็ตาม การมีธุรกิจแบบบริการก็มีข้อเสียอยู่บ้างเช่นกัน ข้อเสียประการหนึ่งก็คือ งานบริการ การขยายธุรกิจบริการอาจทำได้ยากกว่าธุรกิจผลิตภัณฑ์ เนื่องจากคุณสามารถทำงานได้มากมายด้วยตัวเองเท่านั้นก่อนที่คุณจะต้องจ้างพนักงานเพิ่มเติม นอกจากนี้ธุรกิจบริการมักพึ่งพาการตลาดแบบปากต่อปากและความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าธุรกิจผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,178