ค่านิยมของบริษัทของคุณช่วยให้พนักงานตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

โดย: 123456 [IP: 138.199.35.xxx]
เมื่อ: 2023-09-05 14:43:52
การมีค่านิยมที่ชัดเจนช่วยให้พนักงานของคุณเข้าใจว่าคุณยืนหยัดเพื่ออะไร ค่านิยมของบริษัทของคุณยังให้คำแนะนำในการทำงานและความรู้สึกปลอดภัยอีกด้วย เป็นผลให้พนักงานของคุณมีแนวโน้มที่จะ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ช่วยให้พวกเขาบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท นั่นเป็นเพราะพวกเขาเข้าใจพันธกิจของบริษัท แบ่งปัน ค่านิยม ที่คุณยืนหยัด และเชื่อมั่นในแบรนด์ของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น การมีชุดค่านิยมของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างดียังเป็นแนวทางทางศีลธรรมในการชี้แนะพนักงานในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อช่วยให้พนักงานของคุณตัดสินใจได้ถูกต้อง คุณต้องกำหนดค่านิยมของบริษัทที่ถูกต้อง ซึ่งสะท้อนถึงจุดยืนของคุณ นั่นเป็นเหตุผลที่ Simon Sinek อธิบายในหนังสือของเขาเรื่อง " Start With Why"ว่าคุณต้องสื่อสารกับพนักงานของคุณว่าทำไมบริษัทของคุณถึงดำรงอยู่ พันธกิจของคุณคืออะไร และความเชื่อที่คุณยึดมั่น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,329