แรงจูงใจ

โดย: 123456 [IP: 149.102.226.xxx]
เมื่อ: 2023-09-05 15:00:20
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานอาจเป็นเรื่องยากอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณทำงานให้กับบริษัทที่มีค่านิยมที่แตกต่างจากคุณ การเป็นตัวของตัวเองให้มีประสิทธิผลสูงสุดอาจยิ่งยากขึ้นไปอีก เมื่อ ค่านิยมองค์กร ชัดเจนและกำหนดไว้อย่างดี พนักงานก็มีแนวโน้มที่จะรู้สึกว่างานของพวกเขามีความหมายและพวกเขากำลังสร้างผลกระทบเชิงบวกมากขึ้น ด้วยวิธีนี้ พนักงานจะเห็นว่างานของตนมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัทได้อย่างไร ความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายนี้สามารถเป็นแรงจูงใจอันทรงพลังได้เนื่องจากพนักงานมีแนวโน้มที่จะรู้สึกถึงความสำเร็จและความพึงพอใจในการทำงานของตนมากขึ้น ในแง่เดียวกัน ค่านิยมของบริษัทสามารถจูงใจทีมของคุณได้ดีเมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก ที่นี่สามารถใช้เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานได้ เมื่อมีการสื่อสารและส่งเสริมค่านิยมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ค่านิยมดังกล่าวจะช่วยสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกและความยืดหยุ่นที่ส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,329