เบาหวานชนิดโมโนเจนิกเกิดจากการกลายพันธุ์หรือการเปลี่ยนแปลง

โดย: อ๊อฟ [IP: 84.252.113.xxx]
เมื่อ: 2023-09-06 12:21:43
เบาหวานชนิดโมโนเจนิกเกิดจากการกลายพันธุ์หรือการเปลี่ยนแปลงในยีนตัวเดียว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักจะถูกส่งผ่านครอบครัว แต่บางครั้งการกลายพันธุ์ของยีนก็เกิดขึ้นเอง โรคเบาหวาน  การกลายพันธุ์ของยีนเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำให้เกิดโรคเบาหวานโดยทำให้ตับอ่อนสร้างอินซูลินได้น้อยลง โรคเบาหวานชนิดโมโนเจนิกที่พบมากที่สุด ได้แก่ เบาหวานในทารกแรกเกิด และเบาหวานที่เริ่มมีอาการในวัยเจริญพันธุ์ (MODY) โรคเบาหวานในทารกแรกเกิดเกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต แพทย์มักจะวินิจฉัยโรค MODY ในช่วงวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น แต่บางครั้งโรคนี้ไม่ได้รับการวินิจฉัยจนกว่าจะถึงช่วงวัยผู้ใหญ่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,020