ต้นข้าวสาลี

โดย: พราวมุก [IP: 188.214.122.xxx]
เมื่อ: 2023-09-06 12:53:15
ข้าวสาลีส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นอาหารต้องมีการแปรรูป เมล็ดข้าวจะถูกทำความสะอาดและปรับสภาพโดยการเติมน้ำเพื่อให้เมล็ดแตกตัวอย่างเหมาะสม ในการสี เมล็ดข้าวจะแตกร้าวและผ่านชุดลูกกลิ้ง ต้นข้าวสาลี เมื่ออนุภาคขนาดเล็กถูกร่อนออกไป อนุภาคที่หยาบกว่าจะผ่านไปยังลูกกลิ้งอื่นๆ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,178