อารมณ์เชิงลบ

โดย: เลดี้ [IP: 37.120.217.xxx]
เมื่อ: 2023-09-06 13:31:32
การจัดการกับอารมณ์เชิงลบอย่างไม่เหมาะสมอาจเป็นอันตรายได้ เช่น การแสดงความโกรธด้วยความรุนแรง อารมณ์เป็นปฏิกิริยาที่ซับซ้อน อารมณ์เป็นปฏิกิริยาที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางชีววิทยาและสรีรวิทยาหลายอย่างภายในร่างกายของเรา อารมณ์เชิงลบ สมองของเราตอบสนองต่อความคิดของเราโดยการปล่อยฮอร์โมนและสารเคมี ซึ่งส่งเราเข้าสู่ภาวะตื่นตัว

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,332