ความคิดเชิงบวก

โดย: พลอยใส [IP: 196.240.54.xxx]
เมื่อ: 2023-09-06 13:42:39
คนที่มีทัศนคติเชิงบวกมีแนวโน้มที่จะมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าเพราะพวกเขามีความหวังมากขึ้นเกี่ยวกับอนาคต ความคิดเชิงบวก แต่นักวิจัยได้คำนึงถึงสิ่งนั้นและผลลัพธ์ยังคงอยู่ และในการศึกษาผู้ที่มีอายุเกิน 50 ปี ผู้ที่มีความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับการสูงวัยจะมีชีวิตยืนยาวขึ้น พวกเขายังมีอาการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับความเครียด น้อยกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างความคิดและสุขภาพของพวกเขา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,609