ความเป็นผู้นำ

โดย: พลอยใส [IP: 37.120.203.xxx]
เมื่อ: 2023-09-06 13:50:51
แม้ว่าจะมีคนที่ดูเหมือนจะมีความสามารถในการเป็นผู้นำโดยธรรมชาติมากกว่าคนอื่นๆ แต่ใครๆ ความเป็นผู้นำ ก็สามารถเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำได้โดยการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยผู้คนที่แม้จะไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำมาก่อน แต่ก็ได้ก้าวไปข้างหน้าในช่วงวิกฤตและชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่แนะนำไว้ พวกเขามีลักษณะและคุณสมบัติที่ช่วยให้พวกเขาก้าวเข้าสู่บทบาทความเป็นผู้นำ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,329