ผงชูรส

โดย: เฌอแตม [IP: 138.199.53.xxx]
เมื่อ: 2023-09-07 13:34:36
กรดสารใดๆ ในสารละลายน้ำ มีรสเปรี้ยว เปลี่ยนสีของตัวชี้วัดบางอย่าง (เช่น กระดาษ ลิตมัส สีน้ำเงินทำให้เป็นสีแดง ) ผงชูรส ทำปฏิกิริยากับโลหะ บางชนิด (เช่นเหล็ก ) เพื่อปลดปล่อยไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับเบสเพื่อสร้างเกลือและส่งเสริมสารเคมี บางชนิด ปฏิกิริยา (ตัวเร่งปฏิกิริยาของกรด) ตัวอย่างของกรดรวมถึงสารอนินทรีย์ที่เรียกว่ากรดแร่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,809