เข้าใจผู้อื่น

โดย: ปั้นแป้ง [IP: 2.58.241.xxx]
เมื่อ: 2023-09-07 13:41:24
คุณน่าจะตัดตัวเลือก B ทันที ความฉลาดทางอารมณ์จะบอกคุณว่าปฏิกิริยาของเพื่อนของคุณดูเหมือนสอบตกมากกว่าสอบผ่าน หากเพื่อนของคุณมีวันที่แย่หรือมีการบ้านเยอะ (ตัวเลือก D หรือ E) เข้าใจผู้อื่น เขาอาจจะดูเครียด เหนื่อย หรือท้อแท้ แต่เขาอาจจะไม่ร้องไห้ การตัดตัวเลือกเหล่านั้นออกไปช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่น่าจะทำให้เพื่อนของคุณเสียใจมากที่สุด ตัวเลือก A หรือ C

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,609