ศักยภาพ

โดย: ปั้นแป้ง [IP: 103.157.139.xxx]
เมื่อ: 2023-09-07 14:06:32
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นเส้นตรงโดยประมาณกับความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างสองจุดเชื่อมต่อของโลหะที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเรียกว่าเทอร์โมคัปเปิล สำหรับเทอร์โมคัปเปิลที่ทำจากเหล็กและคอนสแตนตัน ศักยภาพ ( โลหะผสมของทองแดง 60 เปอร์เซ็นต์และนิกเกิล 40 เปอร์เซ็นต์) แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ 5 มิลลิโวลต์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,175