ประโยชน์ของยาลดกรดในการรักษากรดไหลย้อน

โดย: โฮป [IP: 188.214.152.xxx]
เมื่อ: 2023-09-07 15:42:43
อาการโดยรวมที่เบาลงและผิดปกติมากขึ้น 6 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีอาการทั่วไปของโรคกรดไหลย้อนจะได้รับการรักษาเชิงประจักษ์ด้วยสารยับยั้งโปรตอนปั๊ม (PPI) และไม่ผ่านการทดสอบวินิจฉัย อย่างไรก็ตาม การรักษากรดไหลย้อน  ในผู้ป่วยที่มีอาการเตือน เช่น กลืนลำบาก กลืนลำบาก เบื่ออาหาร น้ำหนักลด และมีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน จำเป็นต้องมีการตรวจสอบด้วยการส่องกล้องส่วนบน การใช้การทดสอบวินิจฉัยอื่นๆ เช่น การทดสอบ pH แบบใช้สายสวน แคปซูล pH ไร้สาย ความต้านทาน +pH และอื่นๆ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,174