โลกแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง

โดย: โฬม [IP: 103.107.198.xxx]
เมื่อ: 2023-09-07 17:14:29
หลักสูตรการฝึกอบรมที่กำกับตนเองหลายหลักสูตรให้ความรับผิดชอบแก่แต่ละคนในการพิจารณาว่าตนจำเป็นต้องเรียนรู้อะไร แต่นั่นหมายความว่าพวกเขาอาจใช้เวลามากในการเรียนรู้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องในขณะที่พลาดแนวคิดที่สำคัญที่สุดไป 2. ไม่มีเวลา การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการไม่มีเวลาเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดในการเรียนรู้ด้วยตนเอง หากคุณมีกำหนดเวลา การประชุม และโครงการที่ต้องทำให้เสร็จ จะมีกี่คนที่จัดสรรเวลาในแต่ละวันเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,331