สองกลุ่มจะไวต่อผลกระทบของปรอทมากกว่า

โดย: ธาม [IP: 84.252.113.xxx]
เมื่อ: 2023-09-08 11:58:17
สองกลุ่มจะไวต่อผลกระทบของปรอทมากกว่า ทารกในครรภ์มีความอ่อนไหวต่อพัฒนาการเนื่องจากสารปรอทมากที่สุด การได้รับสารเมทิลเมอร์คิวรี่ในครรภ์อาจเป็นผลมาจากการบริโภคปลาและหอยของมารดา อาจส่งผลเสียต่อการเติบโตของสมองและระบบประสาทของทารก สารปรอท  ผลกระทบด้านสุขภาพเบื้องต้นของเมทิลเมอร์คิวรี่คือความบกพร่องในการพัฒนาทางระบบประสาท ดังนั้นการคิด ความจำ ความสนใจ ภาษา และทักษะการเคลื่อนไหวและการมองเห็นเชิงพื้นที่อาจได้รับผลกระทบในเด็กที่ได้รับเมทิลเมอร์คิวรี่ในฐานะทารกในครรภ์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,329