คุณลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคน

โดย: โฮป [IP: 79.110.55.xxx]
เมื่อ: 2023-09-08 14:59:35
มีวิธีรักษาหรือไม่ ไม่มีการแก้ไขในระยะสั้นสำหรับ ADHD เป็นภาวะที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต แม้ว่าสัญญาณของการสมาธิสั้นอาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ พฤติกรรมของเด็ก  ครู และเยาวชนทุกคนต้องเข้าใจว่าสภาพดังกล่าวส่งผลต่อการทำงานและการตอบสนองในห้องเรียน สนามเด็กเล่น และในชุมชนอย่างไร การจัดการภาวะที่มีประสิทธิผลเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถรับมือกับความต้องการในชีวิตประจำวันได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,329