ชนีตลาดหุ้น

โดย: มิมิมิมิ [IP: 66.115.146.xxx]
เมื่อ: 2023-09-09 13:31:01
ดัชนีแสดงถึงราคารวมของหุ้นหลายๆ ตัว และการเคลื่อนไหวของดัชนีคือผลกระทบสุทธิจากการเคลื่อนไหวของแต่ละองค์ประกอบ ดัชนีตลาดหุ้นหลัก ได้แก่Dow Jones Industrial Average (DJIA) และS&P 500 DJIA เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักของบริษัทอเมริกันขนาดใหญ่ 30 แห่ง เนื่องจากรูปแบบการถ่วงน้ำหนักและการที่ประกอบด้วยหุ้นเพียง 30 ตัว (เมื่อมีหุ้นให้เลือกหลายพันตัว) จึงไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ที่ดีว่า ตลาดหุ้น กำลังดำเนินไปอย่างไร 7 S&P 500 เป็นดัชนีมูลค่าตลาดของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 500 แห่งในสหรัฐอเมริกา และเป็นดัชนีชี้วัดที่ถูกต้องมากกว่ามาก 8 ดัชนีอาจเป็นดัชนีแบบกว้างๆ เช่น Dow Jones หรือ S&P 500 หรืออาจเป็นดัชนีเฉพาะเจาะจงสำหรับอุตสาหกรรมหรือภาคการตลาดบางประเภทก็ได้ นักลงทุนสามารถแลกเปลี่ยนดัชนีทางอ้อมผ่านตลาดฟิวเจอร์สหรือผ่านกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,912