โหราศาสตร์

โดย: เฌอแตม [IP: 146.70.83.xxx]
เมื่อ: 2023-09-09 13:40:44
บทบาทของพระเจ้าในทฤษฎีโหราศาสตร์มีความแตกต่างกันอย่างมาก ในแง่มุมที่เข้มงวดที่สุด โหราศาสตร์ โหราศาสตร์ถือเป็นจักรวาลที่มีกลไกโดยสิ้นเชิง โดยปฏิเสธความเป็นไปได้ของเทพในการแทรกแซงและปฏิเสธต่อมนุษย์ที่มีเจตจำนงเสรี ด้วยเหตุนี้ จึงถูกโจมตีอย่างรุนแรงจากศาสนาคริสต์ นิกายออร์โธ ดอก ซ์ และศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ตาม สำหรับบางคน โหราศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แน่นอนเหมือนกับดาราศาสตร์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,329