สำรวจประวัติความเป็นมาของปลากระดีมุก

โดย: ลุคค์ [IP: 79.110.55.xxx]
เมื่อ: 2023-09-09 15:30:27
เมื่อถึง 17 Mya ในช่วงไมโอซีนตอนต้น Channidae ได้แพร่กระจายไปยังยูเรเซียตะวันตกและตอนกลาง และประมาณ 8 Mya ในช่วงปลายของTortonianพวกมันดำรงอยู่ทั่วแอฟริกาและเอเชียตะวันออก เนื่องจาก Channidae ถูกปรับให้เข้ากับสภาพอากาศที่มีปริมาณน้ำฝนสูงโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย ปลากระดี่มุก  20 °C (68 °F) การอพยพของพวกมันเข้าสู่ยุโรปและเอเชียจึงสอดคล้องกับการพัฒนาของเขตบรรจบกันระหว่างเขตร้อน ซึ่งเพิ่มความชื้นในอากาศ และการเพิ่มขึ้นของเอเชียตะวันออก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,178