ข้อห้ามในการตั้งครรภ์

โดย: เฌอแตม [IP: 5.181.157.xxx]
เมื่อ: 2023-09-11 12:53:31
คนเดียวที่เกิดมาพร้อมกับความบกพร่องแต่กำเนิด (cryptorchidism แต่กำเนิด) ในกลุ่ม CXD (2.6%) ข้อห้ามในการตั้งครรภ์ และสี่คนในกลุ่มควบคุม (RR 0.91 95% CI 0.10- 7.94) อัตราผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ของการตั้งครรภ์ ได้แก่ การแท้งบุตร การคลอดก่อนกำหนด และความผิดปกติแต่กำเนิด ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,808