การตลาด

โดย: โสน [IP: 103.108.231.xxx]
เมื่อ: 2023-09-11 13:16:19
การวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ศึกษาวิธีการนำผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ของนม ติดตามวิธีการเก็บนมที่ฟาร์มโคนมแต่ละแห่ง การตลาด ขนส่งและแปรรูปที่สหกรณ์โคนมในท้องถิ่น และส่งไปยังร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของผู้บริโภคการวิเคราะห์เชิงสถาบันจะอธิบายประเภทของธุรกิจที่มีบทบาทอย่างแพร่หลายในด้านการตลาด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,177