วัฒนธรรมอเมริกาเหนือและยุโรป

โดย: นา [IP: 188.214.152.xxx]
เมื่อ: 2023-09-11 13:59:52
วัฒนธรรมอเมริกาเหนือและยุโรป ความเปิดกว้าง ผู้จัดการจากวัฒนธรรมตะวันตกบอกเราว่าโดยทั่วไปแล้วพวกเขาถือว่าพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่น่าจะเชื่อถือได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ตอบแบบสอบถามรายหนึ่งจากสหรัฐอเมริกากล่าวว่า เราดำเนินการภายใต้หลักการ ความไว้วางใจ  ทุกคนสามารถเชื่อถือได้จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์เป็นอย่างอื่น อีกคนหนึ่งจากอิตาลีพูดคล้ายกัน เรามักจะเชื่อว่าผู้คนน่าเชื่อถือ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,331