สนับสนุนคู่ค้า

โดย: พลอยใส [IP: 5.8.16.xxx]
เมื่อ: 2023-09-12 13:51:10
สัญญาณเตือนที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมสนับสนุนที่ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาคือการพลาดกำหนดเวลาเป็นประจำ สนับสนุนคู่ค้า หากพลาดเหตุการณ์สำคัญ SLA ซ้ำๆ ความคืบหน้าของตั๋วไม่ได้รับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หรือปัญหาไม่ได้รับการยกระดับหรือแก้ไขในกรอบเวลาที่ยอมรับได้ ถึงเวลาที่จะเริ่มถามว่ามีปัญหาข้อผูกมัดจาก SAP Support Partner ของคุณหรือไม่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,916