ความดันโลหิตต่ำ

โดย: นับเก้า [IP: 102.38.204.xxx]
เมื่อ: 2023-09-13 15:58:25
ความดันโลหิตต่ำมีอาการอย่างไร? อาการความดันโลหิตต่ำ ได้แก่ อาการวิงเวียนศีรษะหรือรู้สึกวิงเวียนศีรษะ ความดันโลหิตต่ำ เป็นลมหรือหมดสติ (ลมบ้าหมู ) คลื่นไส้หรืออาเจียน การ มองเห็นบิดเบี้ยวหรือเบลอ หายใจเร็วและตื้น ความเหนื่อยล้าหรือความอ่อนแอ รู้สึกเหนื่อย เฉื่อยชา หรือเซื่องซึม ความสับสนหรือปัญหาในการเพ่งสมาธิ ความปั่นป่วนหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ผิดปกติอื่น ๆ (บุคคลที่ไม่ทำตัวเหมือนตนเอง)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,809