ความเสื่อมของแก้วตา

โดย: มาเฟีย [IP: 45.128.133.xxx]
เมื่อ: 2023-09-13 16:13:49
กระจกตาเสื่อมมีอาการอย่างไร? อาการของกระจกตาเสื่อมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของความเสื่อม ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะพบกับอาการทั้งด้านความงามและการมองเห็น ความเสื่อมของแก้วตา การเสื่อมสภาพของ Band keratopathy มีลักษณะเฉพาะคือการสะสมของเกลือแคลเซียมที่สะสมอยู่ในกระจกตา ความเสื่อมประเภทนี้มักนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นอย่างรุนแรง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,912