บทบาทของการนิเทศการศึกษา

โดย: ธารณ์ [IP: 156.146.50.xxx]
เมื่อ: 2023-09-13 17:37:47
ในขณะที่ครูทุกคนแสวงหาการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์เพื่อนำการปรับปรุงในด้านการศึกษา ระบบ. ด้วยเหตุนี้เขาจึงควรมีความคิดใหม่ ความรอบรู้ และความคิดริเริ่ม ในแง่นี้การกำกับดูแลจะต้องสร้างสรรค์ นอกจากนี้การนิเทศควรเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาจัดทำรายงานการกำกับดูแลได้แม่นยำ เป็นระบบ และมีวัตถุประสงค์ การนิเทศการศึกษา  เขาต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในงานนิเทศของเขาเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการสอนและการเรียนรู้ ด้วยการสำรวจ การทดลอง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เขาสามารถทำให้คำพูดกำกับดูแลของเขาเป็นวิทยาศาสตร์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,918