เมื่อไปพบแพทย์

โดย: อ๊อฟ [IP: 37.120.203.xxx]
เมื่อ: 2023-09-14 12:16:21
เมื่อไปพบแพทย์ หากคุณกังวลเกี่ยวกับน้ำหนักตัวหรือปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับน้ำหนักตัวของคุณ ให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการจัดการโรคอ้วน โรคอ้วน  คุณและทีมดูแลสุขภาพของคุณสามารถประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและหารือเกี่ยวกับทางเลือกในการลดน้ำหนักของคุณได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,019