เชื้อราในช่องปาก

โดย: ออร์แกน [IP: 84.252.112.xxx]
เมื่อ: 2023-09-14 13:57:10
นักร้องหญิงอาชีพเป็นโรคติดต่อหรือไม่? นักร้องหญิงอาชีพสามารถติดต่อกับผู้ที่มีความเสี่ยงได้ เชื้อราในช่องปาก (เช่น ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอหรือผู้ที่รับประทานยาบางชนิด) ในคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง เป็นเรื่องปกติที่จะแพร่เชื้อผ่านการจูบหรือการสัมผัสใกล้ชิดอื่นๆ ในกรณีส่วนใหญ่ นักร้องหญิงอาชีพไม่ได้ติดต่อกันมากนัก (หมายความว่า มันไม่แพร่จากคนสู่คน) แต่สามารถแพร่เชื้อได้ (หมายถึง คุณสามารถติดโรคด้วยวิธีอื่นได้)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,809