ตกขาวในการตั้งครรภ์

โดย: ดาริน [IP: 138.199.55.xxx]
เมื่อ: 2023-09-14 14:11:59
นักร้องหญิงอาชีพคือการติดเชื้อที่อาจทำให้เกิดตกขาวผิดปกติได้ หากคุณเป็นโรคเชื้อราในครรภ์ขณะตั้งครรภ์ ตกขาวในการตั้งครรภ์ สามารถรักษาได้ง่าย โดยพูดคุยกับพยาบาลผดุงครรภ์หรือแพทย์ นักร้องหญิงอาชีพอาจทำให้ มีตกขาวเพิ่มขึ้น ซึ่งมักเป็นสีขาว (เช่น คอทเทจชีส) และมักไม่มีกลิ่น อาการคันและระคายเคืองบริเวณช่องคลอด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,918