ระหว่างตั้งครรภ์

โดย: ดาริน [IP: 37.120.203.xxx]
เมื่อ: 2023-09-15 13:37:13
สังเกตความรู้สึกของคุณหลังคลอดบุตร หากคุณมีความดันโลหิตสูงในระหว่างตั้งครรภ์ คุณมีความเสี่ยงสูงต่อโรคหลอดเลือดสมองและปัญหาอื่น ๆ หลังคลอด แจ้งแพทย์ของคุณหรือโทร 9-1-1 ระหว่างตั้งครรภ์ ทันทีหากคุณมีอาการของภาวะครรภ์เป็นพิษหลังคลอด คุณอาจต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ฉุกเฉิน 9,10

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,918