โรคเบาหวานคืออะไร

โดย: โกอึน [IP: 66.115.146.xxx]
เมื่อ: 2023-09-15 20:23:31
โรคเบาหวารขณะตั้งครรภ์ เบาหวานขณะตั้งครรภ์เป็นโรคเบาหวานประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ โดยส่วนใหญ่แล้วโรคเบาหวานประเภทนี้จะหายไปหลังทารกเกิด อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หากคุณเคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ คุณจะมีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคเบาหวานประเภท 2 ในภายหลัง บางครั้งโรคเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยในระหว่างตั้งครรภ์ก็คือโรคเบาหวานประเภท 2 ภาวะก่อนเป็นเบาหวาน ผู้ที่เป็นภาวะก่อนเป็นเบาหวาน  จะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ แต่ไม่สูงพอที่จะวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ หากคุณมีภาวะเสี่ยงก่อนเบาหวาน คุณจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเบาหวานประเภท 2 ในอนาคต คุณมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากกว่าผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดปกติ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 85,329